Jesper Bergkvist med monstersarv på 1426 gr, 2011.