Micke Larsson med fin abborre på 1191 gr 2012-05-16.