Jonny Jansson med braxen på 4451 gr från Hossmoån 2012-05-17.