Thomas Eriksson med fin pimpelabborre på 730 gr från Östhammarsfjärden. Fångstdatum 2013-02-03.