Tomas Uf med en fin braxen på 2877 gr , fångstdatum 2011-05-27.