Roger Mattsson igen med 2011-års största braxen från Lilldammen. Den vägde 3186 gr och fångstdatum var 2011-05-31.