Lasse Boström med Lilldammssutare på 2932 gr, fångstdatum 2011-05-22.