Medlemsavgiften är 250kr för vuxen och 50 kr för juniorer .

Avgiften sätts in på plusgirokonto 475731-6.

Uppge gärna e-postadress, bostadsadress och ålder om du är ny medlem eller inte har gjort det förut.

 
Från och med 2019 försvinner subventionerna för deltagande i SM. Tidigare har medlemmar som har kvalificerat sig till SM kunnat få ekonomiskt stöd för deltagande men pga Sportfiskarnas ändrade procentsatser för deltagande i SM så räcker inte klubbens ekonomi till för detta. Gäller både lag och individuellt.