Styrelsemöte 20180227

Styrelsemöte Gimo FFF 27/2-18

 

Närvarande: Tomas Uf, Henric Hägg, Robban Lager,MickeLarsson och Anders Paschen

 

 

 

1. Mötet öppnades av Ordförande

 

2. Inkommen post gicks igenom och det var lite info från Sportfiskarna

 

3. Rapporter

 

Rektangeln som avgjordes på Garnsviken utanför Åkersberga vanns av Norrtälje före Täby PF, Gimo FFF och Waxholm. Glädjande var att Tommy Elgh vann totalt 

 

KM pimpel på Gimo Damm vann en av förhandsfavoriterna nämligen Tommy Elgh före Patrik Hernvall och Henry Peterse’n. Vi var 23 startande som njöt av grillad korv efter tävlingen. Som vanligt hade Bertil Sedwall med fru fixat detta. Stort tack.

 

KM i lake vann Tomas Uf före Jonny Jansson och Robban Lager. Det var 7 startande och 23 lakar kom upp, värt att nämnas är att Tomas Uf fick 11 st.

 

 

4. Kommande aktiviteter

 

KM angel/ismete kommer att avgöras söndagen den 18/3-18

Årsmötet blir tisdagen den 20/3-18 kl 18.00 i klubblokalen

 

________________________________________________________________

Styrelsemöte Gimo Flugfiskeförening 2015-12-17

 

  • Föregående protokoll

 

Inget att notera

 

 

 

  • Ekonomi

 

80 medlemmar 2015. Börja betala in medlemsavgifter för 2016. Likviditet enligt budget

 

 

  • Inkommen post

 

Diverse info från sportfiskarna både i form av papper och digitalt. 

 

  • Kommande aktiviteter

 

Följande tävlingar planeras;

Sön 17 januari KM i pimpel på dammen

Lördag 6 februari KM Lake 

Lördag 5 mars KM Angel/Ismete på dammen

 

Robban lägger ut info på hemsidan

 

  • Övrigt

 

Micke och Tomas kollar över vad som behövs i form av priser och graveringsdetaljer

 

Vid nästa möte som är i slutet på februari/början på mars(Henric kallar) bestäms årsmötesdag. Till det mötet bör vi samla in information från medlemmarna om vad som gör att man vill vara med i klubben och förslag på hur vi kan utveckla verksamheten. Detta för att få fler att engagera sig. Vid nästa möte diskuteras och beslutas också om vi ska ha ytterligare tävlingar på dammen kommande sommar.

 

 

 

Protokoll från Gimo flugfiskeförenings årsmöte 23 mars 2014

 

 

Thomas Uf (ordförande öppnade mötet

 

Frågan om mötets behörigen utlysts svarades ja på

 

Frågan om dagordningen godkändes av mötet

 

Val av ordförande för mötet blev Henric Hägg och till sekreterare valdes Robert Lager

 

Till protokolljusterare valdes Micke Larsson och Bertil Sedvall

 

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och fick godkännande för den av mötet

 

Kassarapport för 2013 samt budget för 2014 kommande verksamhetsår gicks igenom av kassör

 

Ordförande presenterade revisionsberättelsen

 

Efter det ställdes frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret och mötet svarade ja på att ge ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg

 

Thomas Uf valdes som ordförande för klubben på 2 år

 

Anders Paschen valdes till sekreterare på 2 år

 

Som ledamöter på 1 år valdes Micke Larsson och Robert Lager

 

Som revisor valdes Jonny Mattsson och som suppleant Fredde Larsson

 

Till valberedningen valdes Bertil Sedvall

 

Inga motioner har inkommit in för årsmötet

 

Under punkten övriga frågor ställde Thomas Uf en fråga om hjälp med hantera tävlingspriser. Micke Larsson stöttar upp i frågan. Lottdragning genomfördes i lotteriet som gällde inbetalade medlemsavgifter t.o.m sista februari och priset ( ett 9 fot haspelspö för vikter upp till 50gr) tillföll Niklas Englund.GRATTIS!

 

Ordförande avslutade mötet

 

 

 

 

Protokollet justerat Protokollet justerat

 

 

 

 

Micke Larsson Bertil Sedvall

Protokoll från styrelsemöte 2013-12-19

 


1   Föregående protokoll
Inga kommentarer
 
2    Inkommen post
-Info från kommunen angående medel ur rockwoolfonden. T Eriksson har ansökt på klubbens vägnar från den fonden om ett bidrag till klubben för restaurering av bl.a brygga i lilldammen. Det gjordes den 15 december.
-information från sportfiskarna, tidningen sportfiskaren.
 
3    Resultat från tävlingar
KM i fluga samt gäddtävling i hargshamn se hemsidan
 
4  Kommande tävlingar
KM pimpel den 26/1-14 plats vällen, vällsäter. tid 10-14 avgift 50 kr
KM lake 1/2-14 samling kl 15. fisketid 16-20 avg 50 kr
KM angel/ismete 1/3-14 samling britabåten 06:30 fisketid 8-14 avg 100 kr/lag
 
5   övrigt
Medlemsutskick sker i slutet på dec -början på jan. Henric skriver och distribuerar via befintligt E-postadressregister. Vidarebefordar till Tomas som delar ut på sandvik.
Få med i utskicket att betala före 28/2 så är man med om utlottning av fiskepryl i .s .m årsmötet
Årsmötedatum sön 23/3 klockan 18 på klubben.
Elutag till rekordtavlan bör fixas. Micke L kollar på detta.

Styrelseprotokoll 2013-04-25

Styrelsemöte Gimo FFF 2013-04-25


Närvarande: Micke Larsson, Stefan Gilljam, Tomas Uf, Robban Lager och Henric Hägg

1. Inkommen post:
   Tidning + infoblad från Sportfiskarna

2. Tävlingar:
Inga tävlingar efter pimpelsäsongen.
Kommande tävlingar:
KM i mete 25/5, plats bestäms senare, avgift 100/50 kr; KM i gädda tisdag 18/6, tid 17-22, avgift 100 kr
Tvåmannatävlingen på Gimodammen 13/7 16-22, avgift 100 kr/lag
Mete-DM planeras in efter kontakt med Anders Paschen.

3. Lilldammen:
   Städrunda runt Lilldammen, Micke L och Tomas Uf            kollar. 
   Avgifter: 
   200 kr/helår för senior över 18 år och 100 kr för junior      15-18 år.
   Trivselkväll runt dammen planeras ( Micke L kollar ).
   Ev ryssja och några stora baljor inhandlas.

4. Övrigt:
   Fiske+grillkväll på klubben planeras. Robban L, Micke L      och Tomas U kollar. 

Styrelseprotokoll 2011-09-07

Styrelsemöte Gimo flugfiskeförening 2011-09-07

 

Närvarande: Robert Lager, Thomas UF, Henric Hägg, Stefan Gilljam

 

Föregående protokoll

 

Gicks igenom kort

 

Inkommen post

 

Från sportfiskarna, information. 

Mapp kommer att finnas i klubblokalen där inkommen post sparas

 

Tävlingar

 

Kommande tävlingar: lördag 29/10-11 KM i fluga. Plats skysjön. Samling vid butiken 7:30, Tävlingstid 8-13. Startavgift återkommer med det. Betalas på plats. Klubben bjuder på korv. Klubben betalar fiskekort för juniorer. Sista anmälningsdag 27/10. Anmälan till Thomas, Henric, Robban eller Stefan. Robban lägger ut information på hemsidan.

 

Lördag 22/10-11 Gäddkula för klubbmedlemmar i hargshamn. Fri utgång, samling på högskär kl 13. Startavgift 50 kr. Klubben bjuder på korv. Minimivikt 4 kg. Catch and release. Anmälan till Thomas eller Henric senast torsdag 20/10. Robban lägger ut information på hemsidan.

 

 

Övrigt

 

Klubbfestdatum spikat. 3/12-11. Tid 16-20. Sista anmälningsdag ons 30/11 till någon ur styrelsen.”Festkommiten” träffas under oktober för att dra upp riktlinjerna.

Höstlotteriet: Styrelsen beslutade att invänta kommande reor för att köpa priser. Samma upplägg som förra året dvs lottring 200 lotter. Pris/lott 20kr. Upp till 10 vinster. Klubben ska ha minst 50% av försäljningen.

Klubbverksamheten kör igång igen på torsdagar från och med v1137.

Vi får hjälpa Robban med att få in underlag(bilder berättelser etc) för publicering på hemsidan.

 

Nästa möte

 

Torsdag 17/11-11 klockan 18:00

 

Mötesprotokoll 2011-04-14

Styrelsemöte Gimo flugfiskeförening 2011-04-14

 

Närvarande: Robert Lager, Thomas UF, Henric Hägg, Mikael Larsson

 

Föregående protokoll

 

Årsmöte, förberedelser, datum mm

DVD inköpt och betald.

 

Inkommen post

 

Årsredovisning från sportfiskarna, Information om hur man bygger risvasar

 

Tävlingar

 

Kommande tävlingar: lördag 22/5-11 KM i mete. Plats Kolarmoraån. Samling vid bron, Tävlingstid 10-14. Startavgift 50 kr. Betalas på plats. Robban lägger ut information på hemsidan.

 

Lördag 11/6-11 KM i gädda(hargshamn) Tävlingstid 14-21:30. Fri utgångsplats, samling på högskär efter tävling för korvgrillning(klubben bjuder) och prisutdelning. Startavgift 50kr. Anmälan till Thomas, Robert eller Henric senast torsdag 9/6. Robban lägger ut information på hemsidan.

 

 

Övrigt

 

Beslut: Klubben öppnar ny hemsida. Robert är klubbens ”webbmaster” och ansvarar för inlägg till sidan. Vi ombeds sprida detta till våra klubbmedlemmar. Kostnad 796 kr/år och då får vi också ett eget domännamn. Klubben betalar Robert som betalar från eget konto.

 

Nästa möte

 

Torsdag 16/6-11 klockan 18:30