Toppfiskarna på KM i mete i Kolarmoraån. Från vänster Alf Sjögren, Pär Månsson, John Skoog, Krister Andersson, Tomas Uf, Anders Paschen, Annika Skoog, Ingeborg Hägg och Britt-Marie Månsson. Längst fram juniorerna Jonatan Boström och Simon Lager