Deltagarna från 2011 års Gäddfestival. Ingen vidare bild men den enda som fanns. Lennart och Kenneth Ökvist saknas på bilden.