Längre fram mot kvällen åkte kortlek och pengar fram.