Ordförande:
Tomas Uf
Tel: 070-673 77 06

Kassör:
Henric Hägg
Tel: 070-555 82 99

Sekreterare:
Anders Paschen
Tel: 070-453 57 72